українські
Powrót do strony powitalnej

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

 

ZD IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o ogłosiła przetarg nieograniczony na

Dostawa przenośnych boksów dla koni w ramach przygotowania ścieżek huculskich w Rudawce Rymanowskiej i Odrzechowej dla potrzeb szkoleń i prób dzielności koni w ramach projektu pn.:
„Utworzenie Polsko – Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego”

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - Numer ogłoszenia: 260424- 2013; data zamieszczenia: 4.07.2013 r..oraz na stronie internetowej www.odrzechowa.izoo.krakow.pl 5.07.2013.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 20 szt. przenośnych boksów dla koni w ramach przygotowania ścieżek huculskich w Rudawce Rymanowskiej i Odrzechowej dla potrzeb szkoleń i prób dzielności koni w ramach projektu pn.:
„Utworzenie Polsko – Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego”

Termin wykonania zamówienia:      do  20.08.2013 r.        

 

22.07.2013 ZD IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o. ogłosiła zakończenie procedury przetargowej wyborem oferenta:

EUROHUT Sp. z o.o. z Katowic