українські
Powrót do strony powitalnej

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

 

Ogłoszenie przetargu

ZD IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o ogłasza przetarg nieograniczony

na produkcję filmu trójjęzycznego promocyjno-instruktażowego:

"Restytucja konia huculskiego, w jego naturalnym środowisku - hodowla i utrzymanie"

w ramach projektu "Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - Numer ogłoszenia - 394628 - 2013;
data zamieszczenia: 30.09.2013 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Produkcja filmu trójjęzycznego promocyjno-instruktażowego:
"Restytucja konia huculskiego, w jego naturalnym środowisku - hodowla i utrzymanie"

Rodzaj zamówienia:

dostawa

Określenie przedmiotu zamówienia:

Realizacja filmowa składająca się z dwóch części filmu:

Ofertę do udziału w przetargu należy złożyć w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o., Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn – Sekretariat Zakładu - najpóźniej do godz. 14:00, dnia 14.10.2013 r.

 

Szczegóły przetargu w dokumentach do pobrania:

 

Odpowiedzi na pytania przetargowe

Odpowiedzi na pytania z 1.10.2013r do przetargu na Produkcję filmu "Restytucja konia huculskiego, w jego naturalnym środowisku - hodowla i utrzymanie" (dokument_doc, dokument.pdf)

 

Wyjaśnienie do pytań z dnia 8.10.2013 złożonych do przetargu na Produkcję filmu trójjęzycznego promocyjno-instruktażowego: „Restytucja konia huculskiego, w jego naturalnym środowisku – hodowla i utrzymanie w dokumentach do pobrania: odpowiedzi na pytania z 8 pażdzienika (odpowiedzi.doc, odpowiedzi.pdf) oraz załącznik do niej (dokument.pdf)

 

Odpowiedzi na waŻne, powtarzajĄce siĘ pytania

Pytania:

  1. Proporcje: cześć fabularna-inscenizowana , a cześć dokumentalna – jaki podział na dni zdjęciowe.
  2. Czy oczekiwane są sceny dialogowe z profesjonalnymi aktorami.
  3. Ile dni zdjęciowych na Ukrainie, a ile w Polsce.
  4. Zdjęcia z lotu ptaka – ilość dni zdjęciowych , normalny helikopter, czy heli zdalnie sterowany z kamerą i platformą stabilizacyjną - co daje lepszy efekt i jest tańsze.
  5. Czy dokumentowanie wydarzeń związanych z projektem tzn. making off z planu?
    Czy będę jeszcze jakieś dodatkowe imprezy – ilość dni.

Odpowiedzi:

 

10.10.2013. Odpowiedź dla Pani Iwona Augustynek, Agencja Marketingowa Comunicado/brand APIO FILM, ul. Nowohucka 44 (TVP Kraków-Łęg), 31-580 Kraków na 9 pytań (dokument.doc, dokument.pdf)

 

10.10.2013 - Pytanie: Proszę o wyjaśnienie w jakiej formie wymagacie Państwo potwierdzenia zapewnienia emisji w TV polskiej i ukraińskiej? Czy wystarczy tu po prostu oświadczenie, czy wymagane są jakiekolwiek dokumenty od docelowych stacji telewizyjnych?

Odpowiedź ZD IZ Odrzechowa Sp. z o.o.

  1. Oczekujemy informacji o zamiarze wyemitowania filmu, nie później niż 7 dni przed planowaną emisją.
  2. Wymagane jest również oświadczenie o wyemitowaniu programu przez telewizję.

 

Zakończenie procedury przetargowej Produkcję filmu "Restytucja konia huculskiego, w jego naturalnym środowisku - hodowla i utrzymanie":