українські
Powrót do strony powitalnej

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

 

Ogłoszenie o przetargu

Naukowo - Produkcyjna Asocjacja „ Plemkonecentr ” ogłosiła przetarg na inwentaryzację pogłowia koni huculskich w Obwodzie Zakarpackim na Ukrainie.

 

Ogłoszenie № 097775 / 14035WX593861 zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych № 28 (874) od 07.04.2014roku oraz na stronie internetowej www.tender.me.gov.ua .

 

Szczegóły przetargu w dokumentach do pobrania (w jezyku ukraińskim):