українські
Powrót do strony powitalnej

Konie rasy huculskiej
fot: Marek Gibała

KONIE RASY HUCULSKIEJ

 

HISTORIA RASY

Konie huculskie należą do jednej z najstarszych opisanych w Polsce ras koni.
Te niewielkie koniki górskie nazwę swą wywodzą od górali ruskich – Hucułów. Ludności o specyficznej kulturze, dla których odgrywały bardzo ważną rolę w życiu codziennym.

Pierwsza pisemna wzmianka o koniach przypuszczalnie huculskich pochodzi z 1603 roku, a zamieszczona została przez K.Drohostajskiego w ”Hippice” gdzie autor opisuje je jako … „doskonałe konie górskie sprawdzające się w najtrudniejszych warunkach …”.

Konie huculskie wytworzone zostały na terenie Karpat Wschodnich tzw. Karpat Lesistych w rejonie Huculszczyzny i Bukowiny, w górnym biegu Czeremoszu, Prutu, Putilli, Mołdawy i Suczawy.

Do końca nie ustalono jakie jest pochodzenie koni tej rasy. Według opinii wielu autorów,
w tym m.in. Prawocheńskiego, Sosnowskiego, Starzewskiego, Bojanowskiego czy Pruskiego konie huculskie są potomkami różnych typów koni tatarskich, polskich, orientalnych, tureckich, tarpanów, koni Przewalskiego, a także koni noryckich. Bardziej dobitnie o pochodzeniu koni huculskich napisał wielki znawca tej rasy Michał Holländer „… powstała przypuszczalnie z koni północno-celtyckich, południowych i wschodnich, tak prymitywnych tarpanów, jak szlachetnych odmian koni arabskich, polskich i tureckich. W czasach kiedy Huculszczyzna graniczyła z Imperium Romanum przestępcy uprowadzali w góry konie pokrewne zapewnie z koniem noryckim, a z dzisiejszej Bukowiny, która przez pewien czas była pod panowaniem tureckim i z Polski napływał koń szlachetny , wschodni i w połączeniu z koniem prymitywnym , pochodzącym od tarpana , w czasie najazdów tatarskich od konia Przewalskiego dały wykutego przez górską przyrodę zyjącego obecnie konia huculskiego …” jak więc widać koń huculski jest zlepkiem różnych ras koni, a wspomniana wyżej hipoteza powstania tej rasy znajduje do pewnego stopnia uzasadnienie w wyglądzie, pokroju i wielu typach konia huculskiego.

Tadeusz Starzewski wyróżnił dwa typy w rasie koni huculskich:

Wg Holländera w rasie koni huculskich można wyodrębnić cztery typy

W odróżnieniu od Holländera, Ernest Hackl wyróżnił trzy typy koni rasy huculskiej:

Rasa ta konsolidowała się w XIX wieku na terenie wschodniej Huculszczyzny i Karpat Wschodnich pod wpływem ostrego klimatu, ubogiej paszy i bardzo prymitywnych warunków bytowania.
W swej ojczyźnie na Huculszczyźnie konie przez cały rok przebywały na połoninach, jedynie podczas ostrych zim znajdowały schronienie w prymitywnych stajniach. Zimą żywiły się sianem ze stogów na górskich halach natomiast latem ubogą trawą na pastwiskach. Jedynie konie ciężej pracujące dokarmiano owsem.
To ciągłe bytowanie koni w surowych warunkach górskich pod gołym niebem, przemieszczanie w górzystym terenie oraz długie marsze pod znacznym obciążeniem jucznym hartowało konie przez całe pokolenia i wyrobiło w nich zdrowie, odporność, niewybredność i wielką żywotność .

Koń ten odgrywał bardzo ważną rolę w życiu Hucułów. Znaczne przestrzenie, wrodzona fantazja i zamiłowanie tego ludu do konia sprawiły, że na Huculszczyźnie wszyscy jeździli konno. Z tego też powodu koń huculski był niezastąpionym towarzyszem i przyjacielem człowieka wykorzystywanym jako koń wierzchowy juczny, czy zaprzęgowy.
Taki sposób użytkowania przez dziesiątki lat ukształtował łagodnego o zrównoważonym charakterze pojętnego, wytrwałego i długowiecznego konia huculskiego.

Pierwszym zorganizowanym ośrodkiem hodowli koni huculskich na Bukowinie była utworzona w 1856r. Państwowa Stadnina Koni w Łuczynie. Pierwsze próby zorganizowanej hodowli koni rasy huculskiej na ziemiach polskich miały miejsce na początku XX wieku organizowano wówczas w Galicji pokazy i wystawy tych koni, powstały pierwsze stacje ogierów, dokonywano rejestracji klaczy oraz premiowania źrebiąt na Huculszczyźnie.

ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI RASY HUCULSKIEJ

Wyjątkowe zalety koni huculskich i ich gospodarczą przydatność docenili hodowcy z Huculszczyzny, którzy już w roku 1925 w Kosowie założyli Związek Hodowców koni Rasy Huculskiej, tworzący podstawy zorganizowanej hodowli koni tej rasy.

Prezesem został Michał Bohosiewicz, wiceprezesem znany Hucuł Petro Szekeryk – Donykiw, sekretarzem Józef Zintel a skarbnikiem Celina Tarnawska. Sprawami hodowlanymi zajmował się Michał Holländer, hodowca i autor publikacji poświęconych koniom huculskim.
Związek organizował przeglądy koni, a nagrodzeni hodowcy otrzymywali wysokie premie pieniężne. Dzierżawił hodowcom nieodpłatnie państwowe połoniny na wypas koni. Popularyzował możliwości gospodarczego wykorzystania koni huculskich w innych terenach górskich. Eksportował również konie do Grecji i innych krajów.
II wojna światowa przerwała działalność Związku. Okupant hitlerowski docenił zalety koni huculskich i pod koniec wojny wywiózł najlepszy materiał hodowlany do Niemiec.
Okupant sowiecki też docenił te dzielne konie. Brały one udział m.in. w słynnej bitwie pod Duklą.

Kilka słów należy poświęcić współtwórcy Związku, Hucułowi Petro Szekerykowi – Donykiwowi. Stanisław Vincenz pisał o nim: "Ten Hucuł był człowiekiem utalentowanym, jeżeli nie genialnym. Stworzył dzieło, które jeżeli zostanie kiedyś wydane - będzie skarbem samorodnego piśmiennictwa i świadectwem dawnej mowy, nie mającym sobie równych". To autobiograficzne dzieło pt. "Dido Iwanczik" napisane dialektem huculskim niestety nie zostało nigdy wydane drukiem. Petro Szekieryk-Donykiv napisał również kilka innych utworów o tematyce huculskiej. Urodzony w roku 1889 we wsi Hołowy był najbardziej znanym Hucułem Polski międzywojennej. Przed I wojną światową aktywnie pracował w teatrze huculskim H.Chotkiewicza we wsi Krasnoilia. Teatr ten ze spektaklem "Antoś Rewizorczuk" będącym przekładem na dialekt huculski dzieła Józefa Korzeniowskiego "Karpaccy górale", odwiedził w marcu i kwietniu 1911 r. Kraków i Nowy Sącz. Działacz ruchu spółdzielczego, od roku 1928 poseł na Sejm RP a od roku 1933 do wybuchu II wojny światowej - wójt wsi Żabie, etnograf-amator, folklorysta i inicjator wydawania "Huculskich Kalendarzy". Aresztowany przez NKWD w 1939 r. został wywieziony na Syberię. Według nie potwierdzonej relacji, jako obywatel polski, dostał się do armii gen. Andresa. Miejsce i data śmierci nie są znane.

Banderja konna

 

Banderja konna

Okres zawieruchy wojennej okazał się tragiczny dla pogłowia koni huculskich. Ocalało zaledwie kilka ogierów i klaczy. Pracę hodowlaną trzeba było rozpocząć od nowa. Po kilku przenosinach i reorganizacjach hodowlę koni huculskich oparto o powstałą w 1958 r. Państwową Stadninę Koni w Siarach.

W 1985 r. stadninę tą przeniesiono do Gładyszowa . W tym tez roku powstała kolejna, państwowa hodowla w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym w Odrzechowej. W dniu 6 grudnia 1985 roku do Odrzechowej przybyło pierwsze 6 klaczy, a ze Stada Ogierów Klikowa ogier Hawrań z linii Hrobego. W ciągu kolejnych lat 1986-1989 Zakład Doświadczalny Odrzechowa zakupił jeszcze ze Stadniny Koni Siary kolejne 14 klaczy, a z SO Klikowa trafił kolejny ogier Rygor , tym razem z linii Górala.

Rosło także zainteresowanie hodowlą koni huculskich w terenie , powstawały kolejne stadniny m.in. SK Tabun Stanisława Myślińskiego w Polanie oraz hodowla zachowawcza konia huculskiego w Wołosatem przy Bieszczadzkim Parku Narodowym

Opracowanie Marek Gibała