українські
Powrót do strony powitalnej

UTWORZENIE POLSKO-UKRAIŃSKIEGO CENTRUM HODOWLI I PROMOCJI KONIA HUCULSKIEGO

Konie huculskie to istniejąca do dnia dzisiejszego jedna z najstarszych ras opisanych w Polsce, Są cennym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym przygranicznych obszarów Polski I Ukrainy. Ta rodzima rasa jest zagrożona wyginięciem szczególnie na Ukrainie. Stanowi cenny składnik różnorodności genetycznej zwierząt gospodarskich, który powinien być zachowany z myślą o przyszłych pokoleniach, również w uznaniu jego znaczenia jako elementu świadczącego o kulturze i tradycji regionu oraz zamieszkującej go ludności.

Jeden z głównych celi projektu:

Rozwój trwałej współpracy transgranicznej w zakresie zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla lepszego wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego przygranicznych obszarów Polski i Ukrainy

 

Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie organizatorów: Zakład Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie, Naukowo-Produkcyjna Asocjacja „Plemkonecentr” w Sołoczynie (Ukraina) i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej

 

witryna odwiedzona:    

NOWOŚCI