українські
Powrót do strony powitalnej

PARTNERZY

 

PARTNER WIODĄCY

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki
- Państwowy Instytut Badawczy
Odrzechowa Sp. z o.o.

Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn, Polska
www: www.odrzechowa.izoo.krakow.pl

Partner Wiodący - ZDIZ-PIB Sp. z o.o. Odrzechowa jest instytucją państwową. Jednostką kieruje dr Władysław Brejta Prezes Zarządu. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Odrzechowa jest spółką prawa handlowego, w której wszystkie zyski zgodnie ze statutem są przeznaczane na realizację celów statutowych. Stan zatrudnienia na dzień 31.07.2011 r - 59 osób, pracowników merytorycznych i technicznych.

Zootechniczny Zakład Doświadczalny Rymanów został powołany 1 stycznia 1957 roku przez ówczesne Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych. Zakład stał się jednostką organizacyjną Instytutu Zootechniki.

Umiejscowienie Zakładu Doświadczalnego na pogórzu Beskidu Niskiego miało na celu prowadzenie badań z zakresu intensyfikacji produkcji rolniczej, a zwłaszcza produkcji zwierzęcej w północnej części Karpat. Warunki przyrodnicze powołanego Zakładu są typowe dla klimatu górskiego, pogorszone silnymi fenami z Przełęczy Dukielskiej powodującymi erozję wietrzną.

1 października 2000 roku dotychczasowy Zakład Doświadczalny Rymanów został przekształcony w spółkę prawa handlowego Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.

Zakład na zlecenie Instytutu Zootechniki realizował i nadal realizuje szereg prac badawczych z zakresu ekologii , etologii zwierząt, genetyki, rozrodu, żywienia zwierząt oraz bioróżnorodności.

Do dyspozycji badaczy pozostaje 1200 ha gruntów rolnych, w tym ponad 400 ha naturalnych łąk i pastwisk, ponad 1000 sztuk bydła simentalskiego, 50 kóz karpackich (którą to rasę od kilku lat odnawia się w Zakładzie) oraz ponad 100 koni huculskich.

Stadnina Koni Huculskich w Odrzechowej jest drugą co do wielkości i drugą co do czasookresu istnienia Stadniną tych koni w Polsce. Powstała w grudniu 1986 roku, kiedy w całym kraju było tylko około 100 klaczy huculskich. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa ma swój duży wkład w to, że w przeciągu 25 lat pogłowie tych koni w kraju wzrosło ponad 14 – krotnie . Staramy się też promować tego konia pokazując jego zalety poprzez rajdy konne, wycieczki oraz naszą masową imprezę odbywającą się cyklicznie od 13 lat „Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej”.