українські
Powrót do strony powitalnej

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

 

pusteOZHK w Rzeszowie    MATERIAŁY SZKOLENIOWE    

Metody przygotowania i pracy z młodym koniem huculskim w kontekście polowych prób dzielności (wstępna, zasadnicza) wierzchowej i zaprzęgowej

Szkolenie organizowane w ramach projektu
„Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego”

Rudawka Rymanowska, Odrzechowa – listopad 2014; kwiecień 2015

 

 

Specyfika polowych prób dzielności koni rasy huculskiej

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marek Gibała

 

Próby wstępne przeprowadza się podczas kwalifikacji koni do hodowli

 • klacze (indywidualna kwalifikacja w terenie)
 • ogiery (jesienne kwalifikacje – min. 5 koni w jednym miejscu)

 

Próby zasadnicze przeprowadza w miejscach zatwierdzonych i nadzorowanych przez komisję księgi stadnej

Minimalna liczba koni w próbie - 5 koni (bez względu na płeć)

 

Wierzchowa zasadnicza próba polowa - organizacja przebiegu trasy ścieżki huculskiej

 

 

Gospodarz toru ścieżki huculskiej

 • tworzy koncepcje, wytycza i ustala trasę ścieżki huculskiej
 • podaje parametry techniczne konkursu
 • jest członkiem zespołu sędziowskiego

 

Ścieżka huculska - definicja

Ścieżka huculska jest sprawdzianem umiejętności pokonywania naturalnych i sztucznych przeszkód terenowych, odwagi, zdolności, posłuszeństwa i treningu koni.

Dla zawodnika jest to próba jazdy w zadanym tempie i umiejętności prowadzenia konia w trudnym terenie

Maksymalna ilość punktów bonifikacyjnych możliwych do zdobycia w tej konkurencji wynosi 80

 

Cechy charakteryzujące „dobrą” ścieżkę:

 • pofałdowany teren
 • urozmaicony krajobraz
 • zróżnicowane podłoże
 • naturalne przeszkody
 • przebieg trasy nawiązujący do ścieżki

 

Rodzaje ścieżek huculskich: /zróżnicowanie ze względu na dystans, liczbę przeszkód, tempo i wiek koni/

 • ścieżka w próbie dzielności
 • ścieżka w konkursie eliminacyjnym
 • ścieżka sportowa

 

Warunki techniczne ścieżki huculskiej

Wymagania terenu związane z wytyczeniem trasy ścieżki:

 • A. odpowiednia różnica wzniesień
  podjazdy, zjazdy, bankiety
 • B. naturalne rowy, cieki wodne, stawy
  przeszkoda wodna, suche rowy, kładki
 • C. zadrzewione, zalesione obszary
  ciasne, niskie przejazdy, firanki, skoki posłuszeństwa, slalom
 • D. dysponowanie odpowiednia przestrzenią
  • zabezpieczenie dystansu
  • optymalny plan sytuacyjny zawodów
  • ominiecie uczęszczanych dróg
  • ograniczenie krzyżowania się trasy
  • rezygnacja z przejazdów obowiązkowych

Uwarunkowania ścieżki huculskiej:

 • lokalizacja startu i mety w stosunku do rozprężalni
 • możliwość kontroli początkowego i końcowego odcinka trasy
 • ustalenie technicznej obsługi toru
 • łączność z sędziami przeszkodowymi
 • szybka pomoc medyczna

 

Przeszkody w ścieżce huculskiej

Przeszkoda uwzględnia w swej konstrukcji:

 • Specyfikę
  • przeszkody płaskie
  • przeszkody skokowe
  • przeszkody wodne
 • Charakter
  • sprawdzian odwagi, dzielności
 • Stopień trudności
  • sprawdzian poziomu wytrenowania

Podział przeszkód ze względu na budowę:

 • proste - pojedyncze
 • złożone – wieloczłonowe

Podział przeszkód ze względu wymogi regulaminu:

 • obowiązkowe (12 przeszkód)
 • dodatkowe (12 przeszkód)
 • dodatkowe wg koncepcji gospodarza toru

 

W planowaniu trasy ścieżki należy uwzględnić:

 • rodzaj ścieżki
 • konfigurację terenu
 • odległość miedzy przeszkodami
 • możliwość kontroli początkowego i końcowego odcinka trasy
 • alternatywne przejazdy
 • dodatkowe oznaczenie toru
 • przeszkody selekcyjne
 • widowiskowość przebiegu ścieżki i ustawionych przeszkód
 • stopień trudności toru

 

Planowanie trasy ścieżki huculskiej

Parametry techniczne konkursu:

 • Dystans
  • - w próbie dzielności 1500-2000 m
  • - w konkursie eliminacyjnym 2000-3000 m
  • - w finale czempionatu użytkowego do 5000 m
 • Tempo
  • - w próbie dzielności – 140-220 m/min.
  • - w konkursie eliminacyjnym do 300 m/min.
 • Norma czasu – (+/ - 10 s)
 • Czas maksymalny – 150 % normy
 • Liczba przeszkód
  • - w próbie dzielności – 16
  • - w konkursie eliminacyjnym min. 20
 • Przejazdy obowiązkowe
 • Różnica wzniesień
 • Temperatura

 

Plan sytuacyjny trasy zawiera:

 • oznaczenie linii startu i mety
 • trasę i jej kierunek przebiegu
 • kolejność przeszkód na torze
 • przejazdy obowiązkowe
 • miejsca i punkty odniesienia w terenie
 • wykaz przeszkód
 • parametry techniczne

 

Omówienie trasy dla:

 

 

 • zawodników, szefów ekip

 

 • sędziów przeszkodowych wraz z arkuszem oceny

 

 

 

 • publiczności zawodów

 

 

Zaprzęgowa zasadnicza próba polowa

organizacja przebiegu trasy w zręczności

powożenia na placu z przeszkodami

 

Warunki konkursu:

 • plac o powierzchni min. 2500 m
 • dystans 300- 500 m
 • przeszkody - 8 sztuk (po 5 pkt. bonifikacyjnych)
 • tempo 140 – 200 m/min

 

Wykaz przeszkód:

 • bramka pojedyncza - 3 szt.
 • bramka podwójna (odległość 3-4 m pomiędzy bramkami) – 2 szt.
 • „L” w lewo – 1 szt.
 • „L” w prawo – 1 szt.
 • slalom (5 tyczek co 10 m) – 1 szt.

Rozstaw bramek w stosunku do rozstawu osi jest większy o 60 cm.