українські
Powrót do strony powitalnej

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

 

pusteOZHK w Rzeszowie    MATERIAŁY SZKOLENIOWE    

Metody przygotowania i pracy z młodym koniem huculskim w kontekście polowych prób dzielności (wstępna, zasadnicza) wierzchowej i zaprzęgowej

Szkolenie organizowane w ramach projektu
„Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego”

Rudawka Rymanowska, Odrzechowa – listopad 2014; kwiecień 2015

 

 

 

 

Specyfika polowych prób dzielności koni rasy huculskiej

 

 

 

 

 

 

Autor: Marek Gibała

 

Podział prób:

 • wstępna polowa próba dzielności
 • zasadnicza polowa próba dzielności
 • czempionat użytkowy

 

Wstępna polowa próba dzielności

 • jest formą sprawdzenia pracy konia w siodle lub zaprzęgu na etapie podstawowym;
 • warunek wpisania klaczy lub ogiera do księgi stadnej
 • wiek – ukończone 30 miesięcy życia

 

Wstępna polowa próba dzielności koni rasy huculskiej – wierzchowa lub zaprzęgowa

 • trasa przebiegu to 150 – 200 m (dwa równoległe odcinki po 75 – 100 m.)
 • Ocena dokonywana w dwóch nawrotach
 • Obowiązujące chody to stęp i kłus

 

W próbie obowiązują:

Wierzchowej : klasyczny rząd jeździecki, wędzidło proste, palcat 75 cm., twarde nakrycie głowy, buty z obcasem.

Zaprzęgowej: uprząż szorowa lub chomątowa, lekki, ogumiony pojazd z dwoma dyszelkami o wadze wraz z powożącymi 100-150% masy ciała ocenianego konia.

 

Elementy oceny:

 

 

 • stanie w miejscu
 • sposób ruszania
 • sposób zatrzymania
 • reakcja na wodze lub lejce
 • posłuszeństwo,
 • charakter

 

Skala ocen za przebieg próby:

 • 10 pkt. - z łatwością, bezbłędnie, w sposób płynny, w linii prostej po wytyczonej trasie;
 • 9 pkt. - z łatwością, z drobnymi błędami, w sposób płynny, ale zdarza się nieregularność chodów;
 • 8 pkt. - z drobnymi zahamowaniami, mniej płynnie, trudności w utrzymaniu linii prostej;
 • 7 pkt. - reakcja na wodze i lejce z oporami, ale zadanie wykonane w całości;
 • 6 pkt. - z trudnościami, po 1-2 nieudanych próbach, ale wykonane w całości;
 • 5 pkt. - dużymi oporami, po 3 próbach, wykonane w całości;
 • 4 pkt. -z dużymi oporami, po więcej niż 3 nieudanych próbach, konieczna pomoc drugiej osoby;
 • 3 pkt. - z dużymi oporami, po więcej niż 3 nieudanych próbach, konieczna pomoc drugiej osoby, zadanie niewykonane w całości;
 • 2 pkt. - z dużymi oporami, po więcej niż 3 nieudanych próbach, mimo pomocy drugiej osoby niewykonanie zadania;
 • 1 pkt. - niemożliwe do wykonania wskutek oporu lub niebezpiecznych reakcji konia.

 

Warunkiem zaliczenia próby polowej wstępnej jest uzyskanie wyniku co najmniej 6 punktów w stępie i co najmniej 6 punktów w kłusie pod wierzchem lub w zaprzęgu. Próbę można powtórzyć jednokrotnie, po co najmniej jednomiesięcznym ponownym przygotowaniu konia.

 

Zasadnicza polowa próba dzielności

 • jest sprawdzianem właściwego wytrenowania i dzielności koni rasy huculskiej w siodle lub zaprzęgu
 • obligatoryjny obowiązek zaliczenia próby z wynikiem pozytywnym przez ogiery wpisane do księgi do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 5 lat, a klacze do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 7 lat.
 • minimalny wiek – ukończone 36 miesięcy
 • pozytywna opinia nt. stanu zdrowia konia wydana przez lekarza weterynarii.

Zasadnicza polowa próba dzielności koni rasy hc:

 • wierzchowa (ocena eksterieru, próba terenowa, ścieżka huculska)
 • zaprzęgowa (ocena eksterieru , polowa próba zaprzęgowa)

 

Wierzchowa zasadnicza próba polowa

 

Ocena płytowa - eksterier (trójkąt 30x40x30 m)

 • typ 0 – 10 pkt.
 • pokrój 0 – 10 pkt.
 • stęp 0 – 10 pkt.
 • kłus 0 – 10 pkt.
 • ogólna kondycja, pielęgnacja, prezentacja 0 – 10 pkt.

maks. 50 pkt. bonifikacyjnych

Ścieżka huculska

Ścieżka huculska jest sprawdzianem umiejętności pokonywania naturalnych i sztucznych przeszkód terenowych, odwagi, zdolności, posłuszeństwa i treningu oraz prowadzenia konia w trudnym terenie.

Maksymalna ilość punktów bonifikacyjnych możliwych do zdobycia w tej konkurencji to 80 pkt.

 

 

Warunki techniczne ścieżki huculskiej:

 • dystans 1500 – 2000 m.
 • tempo 140 – 220 m/min
 • liczba przeszkód 16 (12b obowiązkowych , 4 dodatkowe)
 • odległość między przeszkodami min.30 m.
 • punktacja za poszczególne przeszkody od 2 – 8 pkt.
 • dopuszczalne ominiecie maks.3 przeszkód

 

PUNKTY KARNE NALICZANE SĄ ZA:

 1. uzyskany czas powyżej normy przy tolerancji 10 s - 0,25 pkt./1s
 2. uzyskany czas poniżej normy przy tolerancji 10 s - 0,50 pkt./1s
 3. jeden upadek jeźdźca - 25 pkt. (także zejście z konia między liniami startu i mety)
 4. pokonanie odcinka trasy między trzema ostatnimi przeszkodami chodem innym niż kłus i nie po najkrótszej trasie do mety - 8 pkt. (przejście do stępa lub galopu powyżej trzech foule)
 5. nadużywanie bata – 8 pkt.

 

DYSKWALIFIKACJA NASTĘPUJE ZA:

 1. jeżdżenie po trasie na jakichkolwiek koniach, z wyjątkiem własnego przejazdu;
 2. brutalne obchodzenie się z koniem

ELIMINACJA NASTĘPUJE za:

 1. widoczna kontuzja konia (kulawizna, zranienia);
 2. skorzystanie z pomocy grzecznościowej;
 3. drugi upadek jeźdźca lub pierwszy upadek konia;
 4. przekroczenie 50% normy czasu, tzw. czas maksymalny;
 5. potrójna odmowa na tej samej przeszkodzie;
 6. ominięcie (przejechanie obok) więcej niż
 7. rzeszkód w konkursie;
 8. pomylenie trasy (np. objechanie obowiązku z niewłaściwej strony).

 

W wierzchowej zasadniczej próbie polowej koń może uzyskać maksymalnie 130 pkt. bonifikacyjnych ( płyta do 50, ścieżka do 80)

Warunkiem zaliczenia próby jest:

 • uzyskanie min. 85 pkt. przez klacz
 • uzyskanie min. 95 pkt. przez ogiera

 

Polowa zasadnicza próba zaprzęgowa jest sprawdzianem posłuszeństwa, zręczności i sprawności konia oraz umiejętności powożącego .

Maksymalna liczba punktów bonifikacyjnych możliwych do zdobycia wynosi 80 pkt.

 

Polowa próba zaprzęgowa składa się z 4 elementów:

 • A. Zręczność powożenia na placu z przeszkodami maks.40 pkt
 • B. Ruch w kłusie na dystansie 1 km maks.15 pkt
 • C. Ruch w stępie na dystansie 500 m maks.20 pkt
 • D. Badanie tętna i oddechów maks. 5 pkt.

 

Warunkiem zaliczenia zaprzęgowej zasadniczej próby polowej jest uzyskanie:

 • min 85 pkt. przez klacz
 • min 95 pkt. przez ogiera

 

Czempionat Użytkowy

Czempionat Użytkowy - to sprawdzenie wartości użytkowej dla koni rasy huculskiej.

Konkurencje:

 • ocena eksterieru – maks. 50 pkt. x 0,8 = 40 pkt. przeliczeniowych
 • ścieżka huculska – maks. 80 pkt. x 1,25 = 100 pkt. przeliczeniowych
 • próba kondycyjna – maks. 80 pkt. x 0,75 = 60 pkt. przeliczeniowych

 

 

 

 

Tytuł czempiona użytkowego koni rasy huculskiej otrzymuje koń, który uzyskał najwyższą ilość punktów przeliczeniowych