wersja polska
Привітання сайту

АКТУАЛЬНО В ПРОЕКТ

 

pusteOZHK w Rzeszowie    НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ    

„Методи підготовки та роботи з молодим гуцульським конем в контексті польової перевірки майстерності”

Навчання організовано в рамках проекту: „Створення Польсько-Українського Центру Розведення та Популяризації Коней Гуцульської Породи”

Рудавка Риманівська, Оджехова – листопад 2014; квітень 2015

 

Навчання

„Методи підготовки та роботи з молодим гуцульським конем в контексті польової перевірки майстерності”

В рамках проекту „Створення Польсько-Українського Центру Розведення та Популяризації Коней Гуцульської Породи”

Термін реалізації:
 • 3-9,10-16 листопада 2014,13-19 квітня 2015 р
Місце реалізації:
 • Рудавка Риманівська
Організатор:
 • Окружна Спілка Конярів в Жешуві директор Марек Гібала
Реалізатор:
 • Осередок відпочинку в Рудавці Риманівській
Ведучі навчання:
 • др. Зенон Подставські
 • магістр інж. Тадеуш Кодзь
 • магістр інж. Марцін Гораус
Перекладач:
 • Юрій Тимофеюк

 

Фінансований за рахунок коштів ЄС в рамках Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства (ЄІСП)

Проект:

„Створення Польсько - Українського Центру Розведення та Популяризації Коней Гуцульської Породи”.

Партнери:

 • Провідний: Дослідний Заклад Інституту Зооотехніки ДДІ Оджехова ТзОВ (Польща)
 • № 1 Окружна Спілка Конярів у Жешуві (Польща)
 • № 2 Науково-Виробнича Асоціація Племконецентр в Солочині (Україна)

 

Основні проблеми, які повинні бути вирішені завдяки реалізації проекту:

 • загроза зникнення типових ознак породи гуцульського коня і втрата можливості користування ними в актуальному цивілізаційному стані з огляду на зміну ресурсів утримання
 • дуже слабка популяризація спільної природної і культурної спадщини народів Східних Карпат, в тому числі відповідних засад вирощування і розведення коней гуцульської породи і їх придатності до рекреаційних туристичних і цілей, іпотерапії, слабке просування туризму і рекреаційних достоїнств регіону,
 • дуже низький рівень польсько-української співпраці в сфері вирощування і розведення коней гуцульської породи, які знаходяться під загрозою зникнення, базованої на тривалій структурі співпраці, а також відсутність матеріальної інфраструктури, яка дозволяє підвищувати кваліфікацію кадрів, задіяних у тематичній сфері проекту

 

Загальна мета:

Розвиток довготривалої транскордонної співпраці у сфері збереження природної та культурної спадщини задля кращого використання соціально-економічного потенціалу прикордонних територій України та Польщі.

 

ЗАВДАННЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Провідний партнер

 • Модернізація об’єктів в Оджеховій (офісно-навчальні приміщення, стайні, менежі),
 • Організація Офісу Проекту,
 • Організація безстайневого утримання коней гуцульської породи (Завої, Поляни),
 • Підготовка та створення гуцульських стежок в Рудавці та Оджеховій
 • Розробка польсько-української стратегії повернення гуцульського коня у його природне середовище;
 • Організація міжнародної конференції „Сучасне використання гуцульського коня у його природному середовищі”
 • Створення фільму Повернення гуцульського коня у його природне середовище - розведення та утримання,
 • Фестиваль культур прикордоння „Гуцульський кінь в культурі Східних Карпат”

 

ЗАВДАННЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Партнер № 1 ОСК Жешів

 • Навчання
  • 1. Цілі, методи і принципи розведення коней гуцульської породи
  • 2. Робота з молодим конем і його підготовка до польової перевірки майстерності
  • 3. Курс розчищення копит
  • 4. Консультування іпотерапевтичних середовищ – розвиток соціальної та медичної іпотерапії
 • Організація Офісу відділу Польсько-Українського Центру у Жешуві,
 • Розробка та підтримка польсько-української веб-сторінки присвяченої розведенню, утриманню та використанню коней гуцульської породи,
 • http://www.huculy-polska-ukraina.eu/projekt.html
 • Видання альбому “Гуцульський кінь у культурі народів Східних Карпат”

 

ЗАВДАННЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Партнер № 2 Науково-Виробнича Асоціація Племконецентр в Солочині

 • Модернізація об’єктів в селі Голубине (стайні, офісні приміщення, манежі)
 • Створення постійної гуцульської стежки для навчальних і екзаменаційних потреб
 • Організація безстайневого утримання гуцульських коней на зразок утримання в горах Гуцульщини
 • Організація Офісу відділу Польсько-Українського Центру в селі Голубине
 • Інвентаризація поголів'я гуцульських коней в Закарпатській області
 • Організація навчань
  • 1.Походження, типи та напрямки селекції використання коней гуцульської породи
  • 2.Технологія утримання і навчання молодих коней
  • 3.Гуцульський кінь в культурі Карпат
  • 4. Використання гуцульського коня в іпотерапії
 • Фестиваль культур прикордоння в селі Голубине

 

Бюджет проекту – 1 708 322, 93 євро

в тому числі власний внесок партнерів 10%

Термін реалізації – 1 червня 2013 до 31 травня 2015

 

Концепція реалізації навчання

Детальний план навчання
„Методи підготовки та роботи з молодим гуцульським конем в контексті польових перевірок майстерності (попередня, основна, верхової, упряжної)
3 – 9; 10 – 16 листопада 2014 р.; 13 – 19 квітня 2015 р.

Час тривання

Тематична сфера

Форма навчання

3, 10 листопада 2014 р. , 13 квітня 2015
9.30 – 10.00 Відкриття,
Інформація про проект,
Вступ до навчання
Мультимедійна презентація
10.00 – 11.30 Специфіка польових перевірок майстерності - регламенти Лекція з використанням презентаціїi
11.30 – 11.45 Перерва на каву  
11.45 – 13.15 Принципи організації та проведення польових перевірок - попероедні і основні Лекція з використанням презентаціїi
13.15 – 14.00 Обід  
14.00 – 15.30 Еволюція і проблематика з психології коня Лекція з використанням презентаціїi
15.30 – 15.45 Перерва на каву  
15.45 – 17.15 Формування поведінки коней Лекція з використанням презентаціїi
19.00 Вечеря  
4, 11 листопада 2014 р. ; 14 квітня 2015 р.
7.00 Сніданок  
7.45 – 9.30 Обладнання для роботи з конем із землі – вуздечка, вудило, повіддя, корда, ремені Лекція з використанням презентаціїi
9.30 – 11.00 Перший контакт і принципи поводження з конем Практичні вправи в групі та індивідуально
11.00 – 11.15 Перерва на каву  
11.15 – 12.45 Робота на корді Практичні вправи в групі та індивідуально
13.00 – 14.00 Обід  
14.00 – 15.30 Робота на корді – продовження Практичні вправи в групі та індивідуально
15.30 – 16.00 Перерва на каву  
16.00 – 17.30 Підготовка та спосіб презентування гуцульських коней під час оцінки на твердій поверхні Лекція з використанням презентаціїi
18.30 Вечеря  
5, 12 листопада 2014 р. ; 15 квітня 2015 р.
7.00 Сніданок  
8.00 – 9.30 Робота з молодим конем в руці , в заступі, постановка на стій Практичні вправи в групах, дискусія
9.30 – 11.00 Робота з молодим конем в русі (в кроку та в рисі) Практичні вправи в групах, дискусія
11.15 – 11.30 Перерва на каву  
11.30 – 13.00 Індивідуальна робота з конем на трикутнику - стоячи і в русі Практичні вправи
13.00 – 14.00 Обід  
14.30 – 15.15 Кордування Практичні вправи
15.15 – 15.30 Перерва на каву  
15.30 – 16.15 Кордування - сприйняття сідла на корді Практичні вправи
18.00 Вечеря  
6, 13 листопада 2014 р. ; 16 квітня 2015 р.
7.00 Сніданок  
8.00 – 9.30 Кордування – продовження, сприйняття сідла та вершника. Практичні вправи
9.30 – 11.00 Робота в сідлі в заступі – крок, рись Практичні вправи
11.00 – 11.15 Перерва на каву  
11.15 – 12.45 Індивідуальна робота в сідлі – контакт, озслаблення, робота над рівновагою коня Практичні вправи
13.00 – 14.00 Обід  
14.30 – 15.15 Praca w siodle – cd. Практичні вправи
18.00 Вечеря  
7,14 листопада 2014 р. ; 17 квітня 2015 р.
7.00 Сніданок  
8.30 – 10.00 Верхове навчання молодих коней в манежі - підготова до попередньої верхової перевірки Практичні вправи
10.00 – 10.15 Перерва на каву  
10.15 – 11.45 Їзда по навчальному майданчику - спроби подолання окремих перешкод із стежки Практичні вправи
12.00 – 13.00 Обід  
13.30 – 15.00 Навчання на окремих перешкодах – продовження Практичні вправи
15.00 – 15.15 Перерва на каву  
15.15 – 16.00 Робота в сідлі для приготування коня до основної перевірки Практичні вправи
18.00 Вечеря  
8,15 листопада 2014 р. ; 18 квітня 2015 р.
7.00 Сніданок  
8.00 – 8.45 Стилі упряжок wykład
8.45 – 9.30 Типи рухомого складу, упряжок та способів запрягання коней Практичні вправи
9.30 – 9.45 Перерва на каву  
9.45 – 10.30 Типи коней в упряжному спорті , риси хорошого упряжного коня wykład
10.30 – 11.45 Принципи одягання збруї, підбір та допасування збруї wykład
11.15 – 12.00 Робота на корді Ćwiczenia praktyczne indywidualne i w grupach
12.00 – 13.00 Обід  
13.15 – 14.00 Робота на двох кордах Практичні вправи
14.00 – 15.30 Робота молодого коня в парі Практичні вправи
15.30 – 15.45 Перерва на каву  
15.45 – 16.30 Робота молодого коня в парі Практичні вправи
18.00 Вечеря  
9,16 листопада 2014 р. ; 19 квітня 2015 р.
7.00 Сніданок  
8.00 – 9.30 Навчання молодого коня в парі та в однокінній упряжці - попередня польова перевірка Практичні вправи
9.30 – 11.00 Навчання способи подолання перешкод в конкурсі зручного візництва Практичні вправи
11.00 – 11.15 Перерва на каву  
11.15 – 13.30 Навчання в одно- та парокінній упряжці , допасування збруї , випрацювання та вдосконалення контакту Практичні вправи
14.00 – 15.00 Обід  
15.00 – 15.45 Підведення підсумків навчання, видача сертифікатів