українські
Powrót do strony powitalnej

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

 

OZHK w RzeszowieSzkolenia OZHK w Rzeszowie dla hodowców koni huculskich

ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI HODOWLANEJ W RASIE HUCULSKIEJ

Rudawka Rymanowska Listopad 2013

 

Prowadzenie dokumentacji hodowlanej koni rasy huculskiej

ma na celu :

 • ustaleniu pochodzenia konia
 • sprawdzeniu tożsamości konia
 • uzyskaniu informacji o standardzie i ocenie pokroju konia
 • gromadzeniu wyników dzielności własnej – próby wstępne i zasadnicze
 • ewidencjonowanie zdarzeń hodowlanych związanych z użytkowością rozpłodową
 • określanie wartości użytkowej konia
 • szacowanie wartości hodowlanej

 

Dokumentacja hodowlans konia

 • świadectwo pokrycia
 • paszport konia
 • świadectwo wpisania klaczy/ogiera do księgi
 • kartoteka hodowlana klaczy/ogiera
 • protokół przeglądu młodzieży 1-2 letniej
 • protokół przeglądu klaczy zarodowych
 • protokół przeglądu ogierów czynnych w rozrodzie

 

Świadectwo pokrycia klaczy

jest źródłowym dokumentem hodowlanym

 

Paszport konia

podstawowy dokument identyfikacyjny stwierdzający pochodzenie konia, wydany przez prowadzącego księgę

Warunkiem wydania paszportu jest opis źrebaka przy matce do 6 miesiąca na podstawie załączonego świadectwa pokrycia i wykonanie obowiązkowych badań markerów genetycznych (DNA)

 

Paszport konia zawiera:

 • nazwę i nr paszportu
 • datę i miejsce urodzenia
 • opis graficzny i słowny, nr czipa, datę opisu
 • nr badania markerów genetycznych dna
 • dział w księdze stadnej
 • hodowcę
 • 4 pokoleniowy rodowód
 • właściciela
 • sekcje weterynaryjne

 

Pierwsza litera nazwy źrebięcia wpisywana do paszportu jest taka sama jak litera przypisana jednej z 14 linii żeńskich, z której pochodzi matka

A – Agatka

B – Bajkałka

C – Czeremcha

F – Wrona

G – Gurgul

J – Jagoda

L – Laliszka

N – Nakoneczna

O – Wołga

P – Polanka

S – Sroczka

T – Sekunda

W – Wydra

Z - Reda

>

Dla koni sprowadzonych z zagranicy:

 • D – konie z linii wywodzących się z Czech
 • K – konie z linii wywodzących się ze Słowacji
 • M – konie z linii wywodzących się z Węgier
 • R – konie z linii wywodzących się z Rumuni

 

Ksiegi stadne

Dla koni rasy huculskiej prowadzi się wyłącznie część Główną Księgi (G) Stadnej, która jest księgą zamkniętą :

Wyróżnia się

 • A. Księgę źrebiąt
 • B. Księgę klaczy
 • C. Księgę ogierów

Konie wpisywane do księgi koni rasy huculskiej w Polsce muszą posiadać co najmniej pięć pokoleń przodków wpisanych do polskiej księgi stadnej koni rasy huculskiej lub odpowiedniej księgi zagranicznej

 

Kartoteka klaczy /ogiera wpisanych do księgi zawiera

następujące informacje:

 • nazwę, nr paszportu, nr wpisu do księgi, rodzinę żeńska lub linię męską, datę urodzenia, maść zasadniczą;
 • trzypokoleniowy rodowód
 • 3 wymiary zoometryczne
 • bonitację skali do 100 pkt.
 • hodowca, właściciel
 • użytkowość hodowlaną
  • klacze: liczbę urodzonych źrebiąt
  • ogiery: liczbę pokrytych klaczy źrebność
 • dzielność własną - wyniki prób

 

Kategoryzacja klaczy

jest miernikiem oceny wartości użytkowej i wyraża zdolności rozrodcze oraz użytkowość

Klacz matka otrzymuje punkty hodowlane za :

 • każde źrebię ocenione - sysak/roczniak/dwulatek
 • za córkę wpisaną do księgi stadnej
 • za syna wpisanego do księgi ogierów
 • za zaliczenie zasadniczej próby dzielności
 • za potomstwo, które zaliczyło zasadnicza próbę dzielności
 • za wynik w czempionacie użytkowym

Tytuł klaczy zarodowej (Z) – min. 200 pkt

Tytuł klaczy elitarnej (E) – min. 400 pkt.

 

Ocena wartości użytkowej ogierów

Kategoryzacja ogierów

 • Kategoria C – otrzymuje ogier przy wpisie do księgi
 • Kategoria B – w wieku min. 5 lat, który zaliczył zasadniczą próbę dzielności i po którym opisano co najmniej 4 źrebięta ze średnią oceną nie niższą niż 16 pkt/20
 • Kategoria A – wiek min. 8 lat , 1-10 miejsce w czempionacie użytkowym oraz co najmniej 5 sztuk potomstwa wpisanego do księgi
 • Kategoria E – co najmniej 10 sztuk potomstwa wpisanego do księgi stadnej ogierów lub klaczy w tym min. 3 synów

Wniosek

Prowadzenie dokumentacji hodowlanej pozwala uzyskać pełną wiedzę o rzeczywistej wartości użytkowej koni

oraz służy osiągnieciu celów hodowlanych

zapisanych w programie hodowli koni rasy huculskiej