українські
Powrót do strony powitalnej

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

 

OZHK w RzeszowieSzkolenia OZHK w Rzeszowie dla hodowców koni huculskich

 

POWSTANIE I KSZTAŁTOWANIE SIĘ RASY KONI HUCULSKICH. SPOSOBY CHOWU I UŻYTKOWANIA KONI NA HUCULSZCZYŹNIE

Rudawka Rymanowska - listopad 2013

 

GEOGRAFIA POWSTAWANIA RASY KONI HUCULSKICH

Bukowina Karpaty wschodnie: górny bieg Czeremoszu, Prutu , Mołdawy, Suczawy i Tissy

Huculszczyzna

 

PRZODKOWIE KONIA HUCULSKIEGO

Różni autorzy, którzy zajmowali się końmi tej rasy nie sa zgodni co do pochodzenia ich przodków.

Uważają, że pochodzą od koni:

 • tatarskich
 • orientalnych
 • arabskich
 • tureckich
 • koni Przewalskiego
 • koni z krwią norycką

 

POCHODZENIE KONI HUCULSKICH

Opisy wg różnych autorów:

 • Wolf i Einiss
 • Hackl
 • Prawocheński
 • Holländer
 • Starzewski

Wolf i Einiss

Pochodzą od arabów, a stwierdzili to na podstawie obserwacji dziedziczenia oraz dokonanych pomiarów zoometrycznych

 

Hackl

Twierdził, że konie huculskie w przeważającej mierze pochodzą od araba, a z całą pewnością od araba zdegenerowanego, choć badacze dopatrują się w nich mieszaniny różnych typów koni zbiegów: polskich, orientalnych i tureckich

 

Prawocheński

Wyrażał pogląd na pochodzenie hucuła jako na zlepek z różnej mieszaniny koni, uważając, że jest to najwłaściwsze określenie.

 

Holländer

Wyraził pogląd, że największy wpływ na kształtowanie się hucułów miały prymitywne konie ze stepów azjatyckich – tarpany i konie Przewalskiego , przy czym prawdopodobnie nie obyło się bez nieznacznej domieszki koni noryckich i orientalnych co znajduje pewne uzasadnienie w pokroju konia huculskiego.

 

Starzewski

Uważa, że koń huculski pochodzi od tarpana uszlachetnionego krwią arabską, a wywodzi to na podstawie podobieństwa do konika polskiego , którego pochodzenie od tarpana udowodnił Vetulani.

 

UŻYTKOWOŚĆ KONI HUCULSKICH
PRZESZŁOŚĆ

Wg Czapskiego

Hucuł jest mało przydatny jako koń pociągowy, natomiast jest wyśmienity jako koń wierzchowy. Podobnie uważali Barański i Gregorowicz.

Wg Holländra

Oceniał on hucuły jako znakomite konie juczne pod duży ciężar i na długie odległości. Także jako znakomite wierzchowce, na których również kobiety i dzieci mogą bezpiecznie jeździć w trudnym górskim terenie. Są również dobrymi końmi pociągowymi , wielkie przysługi oddają przy zwózce drewna, do przystani tratw, tartaków, dworców kolejowych.

Hucuł juczny koń