українські
Powrót do strony powitalnej

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

 

OZHK w RzeszowieSzkolenia OZHK w Rzeszowie dla hodowców koni huculskich

Podstawowe cele, metody i zasady prowadzenia hodowli koni rasy huculskiej

 

Informacja z przebiegu I szkolenia „Podstawowe cele, metody i zasady prowadzenia hodowli koni rasy huculskiej”.

Do zadań realizowanych przez Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie będący partnerem nr 1 projektu należy organizacja szkoleń. W studium wykonalności projektu zaplanowano przeprowadzenie w okresie 2 lat łącznie 4 szkoleń. Pierwsze z nich odbyło się w dniach 5-7 oraz 12-14 listopada br. w Ośrodku Wczasów Zdrowotnych w Rudawce Rymanowskiej.
Temat szkolenia brzmiał „Podstawowe cele, metody i zasady prowadzenia hodowli koni rasy huculskiej”.

W dwóch trzydniowych powtórzeniach wzięło udział łącznie 80 osób w każdym odpowiednio po 30 z Polski i 10 z Ukrainy.

Te wspólne spotkania integrujące hodowców i miłośników koni huculskich polskich i ukraińskich obecne będą również w kolejnych szkoleniach. To jeden z wątków transgranicznych naszego projektu.

Realizatorem szkolenia był Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego w Tarnowie, a wykładowcami pani dr Iwona Tomczyk -Wrona oraz pan Andrzej Goraus. Bogaty zakres tematyczny szkolenia obejmował kolejno zagadnienia związane z historiografia huculszczyzny, powstaniem i kształtowaniem się rasy koni huculskich, typami koni w historii, charakterystyką współczesnych rodów męskich i linii żeńskich, oceną eksterieru, zagadnieniami związanymi z biomechaniką i oceną ruchu koni rasy huculskiej.

Podczas wyjazdy praktycznego w Bieszczady w drugim dniu szkolenia zapoznano uczestników ze specyfiką hodowli tabunowej w Stadninie pana Stanisława Myslińskiego w Czarnej oraz hodowli „kierowanej” w Stadninie w Wołosatem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ponadto podczas pracy w grupach dyskutowano nad typem, pokrojem i ruchem hucułów oceniając poszczególne konie.

Po powrocie z wycieczki w Bieszczady omówione zostały strategia i cele hodowlane w rasie huculskiej, zasady prowadzenia dokumentacji hodowlanej oraz kryteria oceny wartości użytkowej oraz hodowlanej.

W części przedpołudniowej trzeciego dnia szkolenia uczestnikom zaprezentowano hodowlę Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Odrzechowej, a przegląd koni miał miejsce w Rudawce Rymanowskiej, pod skałkami w pięknych choć mocno już „jesiennych klimatach”

Po powrocie do ośrodka w Rudawce Rymanowskiej zebranym zostały przedstawione współczesne metody ochrony rasy koni huculskich, kierunki użytkowości i sposoby promocji.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali oficjalne Certyfikaty ukończenia kursu z rąk dr Władysława Brejty Prezesa ZDiZ Odrzechowa – partnera wiodącego projektu, Mirosławy Hołowacz z Asocjacji Plemkonecentr na Ukrainie –partnera nr 2 oraz Marka Gibały -dyrektora OZHK w Rzeszowie – partnera nr 1 projektu. Wszystkim uczestnikom szkolenia gratulował również pan Wojciech Krzyżak Prezes Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego w Tarnowie, który to związek realizował całe szkolenia.

W ocenie realizatorów szkolenia spełniło zamierzone cele. Wszystkim uczestnikom , którymi byli zarówno hodowcy, użytkownicy koni, przedstawiciele instytucji naukowych , studenci , uczniowie oraz miłośnicy koni rasy huculskiej szkolenie pozwoliło poznać , przybliżyć lub ugruntować kompleksową wiedzę na temat koni tej rasy.

Opinie o szkoleniu były bardzo pozytywne co znalazło wyraz w wysokich ocenach, które wszyscy obecni zawarli w wypełnianych anonimowo ankietach ewaluacyjnych.

Kolejne szkolenia zaplanowano w przyszłym roku, a pierwszym z nich będzie Podstawowy „Kurs rozczyszczania kopyt”, którego pierwsza seria będzie mieć miejsce w dniach 11-17 lutego 2014 roku w Odrzechowej. O szczegółach tego i innych szkoleń informować będziemy na bieżąco wszystkich zainteresowanych na stronie naszego projektu.

 

Marek Gibała

 

Galeria

 

 

Rekrutacja na I szkolenie pt

„Podstawowe cele i zasady prowadzenia hodowli koni rasy huculskiej”

odbyła się. w dniach w dniach 30 września-23 pażdziernika

 

Terminy szkoleń:

Miejsce szkolenia:

Forma szkolenia:

Koszty szkolenia:

Termin zgłoszeń

Adresy wysyłki zgłoszeń

 

Szczegóły w załączonym komunikacie

Dokumenty do pobrania:

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE SZKOLEŃ


Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie informuje, że w dniu 23 października br.(środa) zakończyła się rekrutacja uczestników z Polski na szkolenie „Podstawowe cele i zasady prowadzenia hodowli koni rasy huculskiej” organizowane w dwóch turach: 5-7 listopada 2013r. i 12-14 listopada 2013r. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. „Utworzenie Polsko – Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” i dofinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Do pobrania wykaz uczestników zakwalifikowanych na szkolenie: