українські
Powrót do strony powitalnej

konie huculskie
fot: Paulina Peckiel www.peckiel.com

KONIE HUCULSKIE

 

Na Huculszczyźnie hodowano konie różnych ras i ich krzyżówki. Pierwsze prace nad ustaleniem wzorca konia rasy huculskiej hodowanego na terenach dawnej RP, rozpoczęto po utworzeniu w roku 1925 Związku Hodowców Koni Rasy Huculskiej. Wzorzec rasy został uściślony w Polsce w latach powojennych, jednak do dzisiaj trwają dyskusje na ten temat.

Do najważniejszych cech koni huculskich należą: wszechstronna użytkowość, dobre zdrowie i odporność na trudne warunki bytowania, niewybredność pokarmowa, długowieczność, chęć współpracy z człowiekiem, łatwość uczenia się a także specyficzna zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Pochodzenie koni hodowanych na Huculszczyźnie nie zostało do dziś jednoznacznie wyjaśnione. Rozbieżności dotyczą także typów, wymiarów i umaszczenia i innych cech. Większość fachowców zgadza się jednak z tym, że konie huculskie w głównej mierze ukształtowały warunki przyrodnicze oraz sposób użytkowania i żywienia ich przodków w górskich warunkach Karpat Wschodnich.

Rozdzielenie hodowli w drugiej połowie XIX w. na tereny Huculszczyzny i Rumunii spowodowało różnice między końmi hodowanymi po obu stronach Karpat. Odmienności wynikały z różnic materiału wyjściowego, metod hodowli, wymagań użytkowych i uwarunkowań historycznych.

Hucuły na pastwisku
fot: Marek Gibała