українські
Powrót do strony powitalnej

ПАРТНЕРИ

 

PARTNER DRUGI

Naukowo-Produkcyjna Asocjacja „Plemkonecentr” (Ukraina)

89.320 Zakarpacki obwód, Swaliawski powiat,
wieś Golubyne, 735 E, Ukraina.


Naukowo-Produkcyjna Asocjacja „Plemkonecentr” (NVA Plemkonecentr) w Sołoczynie jest największym ośrodkiem hodowli koni huculskich w Ukrainie. Od laty realizuje różnego rodzaju programy dotyczące zachowania tej ginącej rasy. Plemkonecentr jest dofinansowywana przez Ministerstwo Rolnictwa i Polityki Żywnościowej Ukrainy i realizuje ministerialne programy dotyczące identyfikowania i prowadzenia ksiąg hodowlanych koni huculskich w całej Ukrainie, jest finansowana ze środków tego ministerstwa.

NVA Plemkonecentr dzierżawi grunty rolne – pastwiska. Na gruntach tych zlokalizowane są budynki inwentarskie – stajnie dla koni, których NVA Plemkonecentr jest właścicielem. W posiadaniu NVA Plemkonecentr jest stado 85 zarodowych koni huculskich, maszyny i urządzenie rolnicze.

Pracą Stowarzysznia kieruje od 2001r. dr inż. Holovach Myroslav - hodowla i fizjologia zwierząt, zooinżynieria. Osobą odpowiedzialną zaprowadzenie ksiąg hodowlanych koni huculskich jest Golovach Myroslava, inż. zooinżynierii, zootechnik-selekcjoner - na stanowisku od 2005 r.

W Stowarzyszeniu zatrudnionych jest 5 osób.

 

Celem działalności Stowarzyszenia jest stworzenie warunków dla efektywnego rozwoju hodowli koni w zachodniej Ukrainie, koordynacji działalnościorganizacji i instytucji w pracy hodowlanej. Cele te są zbieżne z celem działania 3.1 dotyczącego zachowania dziedzictwa przyrodniczego, a są realizowane m.in. poprzez: