українські
Powrót do strony powitalnej

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE


fot: Mirosława Golovach

 

PlemkonecentrSzkolenia Naukowo-Produkcyjnej Asocjacji „Plemkonecentr” (Ukraina)

Pochodzenie, typy, kierunki selekcji i wykorzystania koni rasy huculskiej”

w ramach projektu pn. „Utworzenie Polsko – Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

 

Galeria

 

Golubyne, 18.08.2014

KOMUNIKAT

Naukowo-Produkcyjna Asocjacja „Plemkonecentr” i Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie ogłaszają rekrutację uczestników na szkolenie „Pochodzenie, typy, kierunki selekcji i wykorzystania koni rasy huculskiej” w ramach projektu pn. „Utworzenie Polsko – Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Terminy szkoleń:

Miejsce szkolenia:

Forma szkolenia:

Liczba uczestników szkolenia:

60 osób w tym:

Wymogi dla uczestników:

  1. Osoby pełnoletnie.
  2. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby związane z chowem i hodowlą koni huculskich.
  3. W pierwszej kolejności uczestnikami mogą być osoby z terenu obszaru objętego Programem Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 głównych regionów wsparcia i regionów przyległych (szczegółowa informacja u organizatora).

Koszty szkolenia:

Zaświadczenia szkolenia:

Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu do dnia 1 października 2014 r lub do wykorzystania limitu zgłoszeń:

dla uczestników z Ukrainy:

dla uczestników z Polski

Szczegóły w dokumentach do pobrania


Dokumenty do pobrania: